• Vùng cung cấp dịch vụ thoại

* Vùng cung cấp dịch vụ thoại được xây dựng với độ chính xác cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tại một vài vị trí, vùng cung cấp dịch vụ thoại có thể sai khác (do ảnh hưởng của địa hình, công trình, thiết bị đầu cuối,...). Để phản ánh chất lượng dịch vụ di động của Viettel, kính mong Quý khách hàng liên hệ tổng đài trợ giúp 198 hoặc 18008098.

  • Vùng cung cấp dịch vụ:

+ Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng xuống (Vd): 1Mbit/s.

+ Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng lên (Vu) 256kbit/s.

+ Tốc độ tải dữ liệu tối thiểu theo hướng xuống như sau (Vdmin) 1Mbit/s.

* Vùng cung cấp dịch vụ được xây dựng với độ chính xác cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tại một vài vị trí, tốc độ tải có thể sai khác (do ảnh hưởng của địa hình, công trình, thiết bị đầu cuối và phân bố thuê bao). Để phản ánh chất lượng dịch vụ di động của Viettel, kính mong Quý khách hàng liên hệ tổng đài trợ giúp 198 hoặc 18008098.

  • Vùng cung cấp dịch vụ:

+ Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng xuống (Vd): 15Mbit/s.

+ Tốc độ tải dữ liệu trung bình theo hướng lên (Vu) 10Mbit/s.

+ Tốc độ tải dữ liệu tối thiểu theo hướng xuống như sau (Vdmin) 5Mbit/s.

* Vùng cung cấp dịch vụ được xây dựng với độ chính xác cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tại một vài vị trí, vùng cung cấp dịch vụ thoại có thể sai khác (do ảnh hưởng của địa hình, công trình, thiết bị đầu cuối,...). Để phản ánh chất lượng dịch vụ di động của Viettel, kính mong Quý khách hàng liên hệ tổng đài trợ giúp 198 hoặc 18008098.

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...