Vì một Việt Nam khỏe mạnh, cùng chung tay đóng góp cho “Quỹ vắc- xin phòng chống Covid-19” bằng cách nhắn tin theo cú pháp: Covid NK gửi 1408 hoặc chọn nhanh số tiền ủng hộ tại đây