Trang chủ > Ứng dụng số > Chuyển tiền mặt
Lựa chọn
Chuyển tiền mặt
Giới thiệu

Chuyển tiền mặt là Dịch vụ cho phép khách hàng chuyển tiền tới tận tay người nhận một cách nhanh chóng, an toàn và vô cùng tiện lợi.
Với Dịch vụ Chuyển tiền, người nhận có thể nhận tiền tại các Điểm giao dịch Viettel ngay sau khi người gửi lập giao dịch chuyển tiền thành công hoặc nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ (đối với chuyển tiền thường) hoặc từ 2-4 giờ (nếu là giao dịch chuyển tiền nhanh).

Ngoài chuyển tiền, khách hàng cũng có thể sử dụng các tính năng sau: Nạp tiền vào tài khoản Bankplus, Bankplus MB, Bankplus S, Bankplus Mastercard tại các Điểm giao dịch Viettel.


Biểu phí áp dụng đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền mặt trên app ViettelPay

STT Hạn mức CHUYỂN TIỀN VỀ QUẦY CHUYỂN TIỀN VỀ NHÀ
Phí thu Khách hàng Phí thu Khách hàng
Chuyển tiền thường Chuyển tiền nhanh
Địa bàn 1 Địa bàn 2 Địa bàn 3 Địa bàn 1 Địa bàn 2
1 10.000-1.000.000 9.000 24.000 34.000 54.000 44.000 54.000
2 1.000.001-2.000.000 10.000 25.000 35.000 55.000 45.000 55.000
3 2.000.001-3.000.000 12.500 27.500 37.500 57.500 47.500 57.500
4 3.000.001-4.000.000 13.500 28.500 38.500 58.500 48.500 58.500
5 4.000.001-5.000.000 14.500 29.500 39.500 59.500 49.500 59.500
6 5.000.001-10.000.000 22.500 37.500 47.500 67.500 57.500 67.500
7 10.000.001-15.000.000 30.000 45.000 55.000 75.000 65.000 75.000
8 15.000.001-20.000.000 35.000 50.000 60.000 80.000 70.000 80.000

Ghi chú:

- Biểu phí trên đã bao gồm 10% VAT. Đơn vị: Đồng.

- Đối với dịch vụ Chuyển tiền, nhận tại nhà: Có thêm Phí phụ thu chuyển tiền tại nhà

Phí Chuyển tiền nhận tại nhà = Phí Chuyển tiền nhận tại quầy + Phí phụ thu.

Trong đó:  Phí phụ thu được tính căn cứ hình thức chuyển (nhanh, thường) và địa chỉ nhận tiền.

TT Hình thức Địa bàn loại 1 Địa bàn loại 2 Địa bàn loại 3
1 Chuyển tiền thường 15.000 25.000 45.000
2 Chuyển tiền nhanh 35.000 45.000 Không áp dụng

- Khung giờ giao tiền tại Nhà: Giao tiền từ 8h đến 18h hàng ngày kể cả thứ 7, Chủ nhật.

- Các loại địa bàn:

+ Địa bàn loại 1 - địa bàn thuận lợi, gồm: các phường thuộc Quận/Thành phố/Thị xã, thị trấn trực thuộc Huyện.

+ Địa bàn loại 2 - địa bàn thường, gồm: các xã thuộc Quận/Thành phố/Thị xã, các xã khu vực đồng bằng, trung du.

+ Địa bàn loại 3 - địa bàn khó khăn gồm: các xã thuộc khu vực núi cao, sông nước, hải đảo.

- Thời gian nhận tiền:

 + Chuyển tiền thường: Trong vòng 24h.

+ Chuyển tiền nhanh: Trong vòng 2h-4h.


A. Chuyển tiền mặt tại Cửa hàng Viettel/Điểm Chuyển tiền Viettel:
- Bước 1: Khách hàng mang CMND tới Cửa hàng Viettel/Điểm Chuyển tiền Viettel để làm thủ tục.
- Bước 2: Sau khi làm thủ tục, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn có mã nhận tiền bí mật để thông báo cho người nhận tiền.
Lưu ý: Không để mã nhận tiền bí mật này cho bất kỳ ai ngoài người nhận biết.
B. Chuyển tiền mặt trên App ViettelPay
Từ giao diện Trang chủ của ứng dụng chọn Chuyển tiền mặt. Sau đó nhập đầy đủ các thông tin:
- Bước 1: SĐT người nhận
- Bước 2: Họ tên người nhận (viết không dấu)
- Bước 3: Số tiền cần chuyển
- Bước 4: Hình thức nhận tiền: Nhận tại Quầy hoặc nhận tại Nhà
--> Nhận tiền tại cửa hàng Viettel: 
- Bước 1: Nhập SĐT người nhận.
- Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển.
- Bước 3: Nhập Pin.
- Bước 4: Xác nhận thực hiện Giao dịch.
- Bước 5: Hệ thống gửi tin nhắn mã chuyển tiền về hộp thư đến của KH chuyển.
- Bước 6: KH chuyển phải chủ động cung cấp mã nhận tiền cho KH nhận.
--> Nhận tiền tại nhà: 
- Bước 1: Nhập SĐT người nhận.
- Bước 2: Họ và tên người nhận.
- Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển.
- Bước 4: Nhập Địa chỉ chi tiết của người nhận (Thành phố, Quận Huyện, Đường, Tổ, Thôn...).
- Bước 5: Chọn hình thức chuyển tiền (1. Chuyển tiền Nhanh / 2. Chuyển tiền thường).
- Bước 6: Nhập Pin.
- Bước 7: Xác nhận thực hiện Giao dịch.
- Bước 8: Hệ thống gửi tin nhắn mã nhận tiền về hộp thư đến của KH chuyển.
- Bước 9: KH chuyển phải cung cấp mã chuyển tiền cho KH nhận.
C. Chuyển tiền mặt tại Cửa hàng Viettel/và các Kênh còn lại:
- Bước 1: Người chuyển tiền đến điểm giao dịch Viettel để chuyển tiền. KH điền đầy đủ thông tin vào phiếu chuyển tiền (02 bản) (theo Biểu mẫu chuyển tiền: Thông tin người gửi, người nhận, số tiền giao dịch, hình thức nhận tiền (tại ĐGD hay tại nhà), và giao tiền mặt (số tiền gửi và phí dịch vụ) cho GDV. Người chuyển tiền sẽ giữ 01 bản.
- Bước 2: GDV lập GD trên hệ thống. Sau khi lập GD thành công, người chuyển tiền sẽ nhận được tin nhắn thông báo GD đã được thiết lập. Tin nhắn của người chuyển nhận được bao gồm mã chuyển tiền (10 ký tự).
D. Chuyển tiền mặt trên điện thoại (USSD)
1
Quý khách bấm *123# và nhập số thứ tự tương ứng để chọn “Chuyen tien”, và nhập số thứ tự tương ứng để chọn “Chuyen tien mat”
 
sec62_img_1.jpg
2
Quý khách lựa chọn hình thức nhận tiền:
1- Nhận tại cửa hàng Viettel
2- Nhận tại nhà
sec62_img_2.jpg
3
Quý khách lần lượt nhập thông tin theo yêu cầu, cụ thể:
- Nhận tại Cửa hàng Viettel:
+ Số điện thoại người nhận
+ Số tiền cần chuyển
+ Nhập PIN để chuyển tiền.
- Nhận tại nhà
+ Nhập các thông tin người nhận tiền:

Số điện thoại người nhận, Số tiền cần chuyển, Tên tỉnh,thành phố người nhận, Tên quận/ huyện, Tên phường/ xã, Địa chỉ chi tiết

+ Chọn hình thức chuyển tiền: lựa chọn chuyển tiền nhanh hoặc chuyển tiền thường.
sec62_img_3.jpg
 
4
Quý khách nhập PIN để chuyển tiền
sec62_img_4.jpg
5
Nhập 1 để xác nhận thực hiện giao dịch
sec62_img_5.jpg

E. Chuyển tiền mặt qua dịch vụ BankPlus – App Bankplus
1
Qúy khách đăng nhập vào ứng dụng Bankplus, hệ thống hiển thị giao diện như sau:
2
Quý khách chọn “Chuyen tien mat”
sec62_img_8.jpg
3
Quý khách lần lượt nhập thông tin theo yêu cầu, cụ thể:
- Nhận tại Cửa hàng Viettel:
+ Số điện thoại người nhận
+ Số tiền cần chuyển
+ Click chọn hình thức :Nhận tại quầy Viettel
+ Nhập mã PIN và thực hiện giao dịch.
- Nhận tại nhà
+ Số điện thoại người nhận
+ Số tiền cần chuyển
+ Tên tỉnh/thành phố, quận/huyện,  phường/xã người nhận
+ Địa chỉ chi tiết
+ Click chọn Chuyển tiền nhanh nếu muốn nhận tiền trong 2-4h (lưu ý: nếu khách hàng muốn nhận tiền trong 24h thì bỏ qua thông tin này).
 
- Nhập mã Pin để thực hiện giao dịch
 
4
Nhập 1 để xác nhận thực hiện giao dịch
sec62_img_11.jpg
Lưu ý:
- Quý khách vui lòng nhập thông tin bằng chữ thường, không bao gồm dấu và các ký tự lạ (@, #,%,/).
- Địa chỉ chi tiết bao gồm: số nhà, tên đường, tổ/thôn/xóm (nếu có).
- Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, khách hàng sẽ được tin nhắn có mã nhận tiền bí mật để thông báo cho người nhận tiền. (Lưu ý không để mã số bí mật này cho bất kỳ ai ngoài người nhận biết).

Chi tiết Điều khoản chuyển tiền mặt xem TẠI ĐÂY


Câu 1: Khách hàng sử dụng dịch vụ Chuyển tiền mặt qua Bankplus cần giấy tờ gì?

Trả lời: Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

 

Câu 2: Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Chuyển tiền mặt qua Bankplus qua kênh nào?

Trả lời: Qua Quầy, Qua USSD hoặc Qua Ứng dụng Bankplus, ViettelPay.

 

Câu 3: Khách hàng chưa đăng ký tài khoản Ngân hàng có thể sử dụng dịch vụ Chuyển tiền mặt Bankplus được không?

Trả lời: Không cần tài khoản Ngân hàng, khách hàng chỉ cần đến cửa hàng Viettel để thực hiện giao dịch.

 

Câu 4: Đầu số Hotline hỗ trợ dịch vụ Chuyển tiền mặt là gì?

Trả lời: 18008098 (miễn phí), thời gian hỗ trợ: 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày/tuần.

 

Câu 5: Dịch vụ Chuyển tiền mặt nhận tài nhà của Viettel cho phép chuyển tối đa bao nhiêu/  giao dịch?

Trả lời: 20 triệu.

 

Câu 6: Người nhận tiền cần cung cấp nội dung gì để nhận tiền từ nhân viên giao tiền của Viettel?

Trả lời: Mã số bí mật (lấy từ thuê bao gửi) và CMND (hoặc GTTT khác).

 

Câu 7: Khách hàng lấy mã số bí mật dịch vụ Chuyển tiền ở đâu?

Trả lời: Trong tin nhắn trả về cho khách hàng chuyển tiền khi giao dịch Chuyển tiền được thực hiện thành công.

 

Câu 8: Khi nhân viên Viettel liên hệ với khách hàng để giao tiền tại nhà, Khách hàng cần?

Trả lời: Chỉ hẹn giờ chính xác để nhân viên Viettel mang tiền giao, không cung cấp mã bí mật.

 

Câu 9: Sau 3 ngày kể từ khi thực hiện giao dịch, nhân viên của Viettel vẫn chưa liên lạc với người nhận để giao tiền tại nhà, người nhận cần?

Trả lời: Liên lạc với tổng đài 18008098 (miễn phí gọi trong và ngoài mạng).

 

Câu 10: Minh muốn chuyển tiền cho bố mẹ đến tận nhà ở Mù Cang Chải. Vậy Minh có thể sử dụng dịch vụ Chuyển tiền mặt của Viettel không?

Trả lời: Có. Dịch vụ Chuyển tiền mặt của Viettel cho phép Chuyển tiền đi bất cứ nơi nào trên toàn quốc.

 

Câu 11: Khách hàng có thể thực hiện giao dịch Chuyển tiền mặt tại Cửa hàng Viettel vào lúc nào?

Trả lời: Giờ cửa hàng mở cửa.

 

Câu 12: Ai là người chịu phí trong dịch vụ chuyển tiền mặt?

Trả lời: Người gửi.

 

Câu 13: Có thể chuyển tiền vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ không?

Trả lời: Có. Viettel thực hiện chuyển tiền tất cả các ngày trong tuần.

 

Câu 14: Khi bị mất mã bí mật, bạn nên làm gì?

Trả lời: Bạn nên gọi đến tổng đài 18008098 (miễn phí gọi trong và ngoài mạng) để được hỗ trợ cấp lại mã số bí mật.

 

Câu 15: Ai là người cung cấp mã số bí mật cho người nhận để nhận tiền?

Trả lời: Người gửi cung cấp.

 

Câu 16: Dịch vụ chuyển tiền mặt có thể chuyển tiền tới những đâu?

Trả lời: Tất cả các Tỉnh/Thành/Quận/Huyện/Xã tại Việt Nam.

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready