Trang chủ > Tin tức
Kết quả chương trình quay số đặc biệt chào mừng Viettel++
Viettel đang thực hiện chương trình Quay số trúng thưởng Viettel++ với tổng giá trị giải thưởng hơn 30 tỷ đồng. Cơ hội trúng thưởng dành cho tất cả các khách hàng Viettel từ ngày 18/06 đến 27/08/2019.

Viettel xin trân trọng thông báo kết quả các đợt quay số đã diễn ra như sau:

Ngày 21/6/2019

KH

trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

098293xxxx

003c9a20bdhhq

Điện thoại iPhone XS Max

098907xxxx

00000238c3huh

Điện thoại iPhone XS Max

039624xxxx

029713929chhv

Điện thoại iPhone XS Max

096227xxxx

028fd5ead2hhp

Điện thoại iPhone XS Max

037400xxxx

003fc8542fhrn

Điện thoại iPhone XS Max

097989xxxx

028bb2d458hnm

Điện thoại iPhone XS Max

098932xxxx

003b9e5a1dhhk

Điện thoại iPhone XS Max

096468xxxx

0012b28695hjn

Điện thoại iPhone XS Max

096618xxxx

02922bed43hjj

Điện thoại iPhone XS Max

097310xxxx

02922cd1cahhu

Điện thoại iPhone XS Max

096162xxxx

029682b55chnk

Xe máy Honda SH125i

 

Ngày 24/6/2019

KH

trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

097600xxxx

003cd22c12hjr

Điện thoại iPhone XS Max

039495xxxx

003dff00fehpr

Điện thoại iPhone XS Max

097118xxxx

0295af719cjhj

Điện thoại iPhone XS Max

098800xxxx

003c9e3daejmvh

Điện thoại iPhone XS Max

033992xxxx

06fd86d125jju

Điện thoại iPhone XS Max

097483xxxx

003f9654d3hjv

Điện thoại iPhone XS Max

098603xxxx

003bdbe54ahqm

Điện thoại iPhone XS Max

034660xxxx

06fddaed7bhjq

Điện thoại iPhone XS Max

098363xxxx

0000137bf1kmq

Điện thoại iPhone XS Max

036590xxxx

004045ba2bhhu

Điện thoại iPhone XS Max

098314xxxx

02972e7c40hhk

Xe máy Honda SH125i

 

Ngày 26/6/2019

KH

trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

097707xxxx

003eab07fajrn

Điện thoại iPhone XS Max

097469xxx

029a7b776cjhq

Điện thoại iPhone XS Max

097936xxxx

0294c91ae2hjq

Điện thoại iPhone XS Max

097376xxxx

0294eaf496hhj

Điện thoại iPhone XS Max

036290xxxx

0298b3acb2hhj

Điện thoại iPhone XS Max

097670xxxx

0041cb6391jhh

Điện thoại iPhone XS Max

098882xxxx

003e17f7b7jpm

Điện thoại iPhone XS Max

034267xxxx

00420bcb0chkr

Điện thoại iPhone XS Max

098949xxxx

028b1f1313hmh

Điện thoại iPhone XS Max

032604xxxx

02915be0cfhjv

Điện thoại iPhone XS Max

038467xxxx

029ade7800huu

Xe máy Honda SH125i

 

Ngày 28/06

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

039865xxxx

029b4e0d5dhkr

Điện thoại iPhone XS Max

097331xxxx

001263e32ejrk

Điện thoại iPhone XS Max

036356xxxx

06fd7aafc1hpq

Điện thoại iPhone XS Max

098881xxxx

06fc9a8290hmk

Điện thoại iPhone XS Max

098664xxxx

06fd06d101hhj

Điện thoại iPhone XS Max

098905xxxx

00000179e2hkv

Điện thoại iPhone XS Max

098732xxxx

000017cd69kpn

Điện thoại iPhone XS Max

097491xxxx

003c573f07nkp

Điện thoại iPhone XS Max

096300xxxx

028f29635chuq

Điện thoại iPhone XS Max

098470xxxx

003bca4ec0hjk

Điện thoại iPhone XS Max

097524xxxx

029b072e3dhnm

Xe máy SH 125i

 

 

 

 

Ngày 01/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

097912xxxx

029878745fhmm

Điện thoại iPhone XS Max

098230xxxx

028c7ad29dhjn

Điện thoại iPhone XS Max

039803xxxx

0043549d9dhmp

Điện thoại iPhone XS Max

038364xxxx

02992ca168mvk

Điện thoại iPhone XS Max

034919xxxx

02950d244ehju

Điện thoại iPhone XS Max

097613xxxx

029b3d356bhvq

Điện thoại iPhone XS Max

098111xxxx

029727c363hnm

Điện thoại iPhone XS Max

098506xxxx

0299196ed6hhj

Điện thoại iPhone XS Max

096930xxxx

06fc292547hjp

Điện thoại iPhone XS Max

096396xxxx

0291122821hnr

Điện thoại iPhone XS Max

098681xxxx

003bb7fd33hjn

Xe máy SH 125i

 

 

 

 

Ngày 03/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

098143xxxx

00132db815hnh

Điện thoại iPhone XS Max

098798xxxx

0294b37871ujq

Điện thoại iPhone XS Max

034689xxxx

0298f091ddmuu

Điện thoại iPhone XS Max

097992xxxx

02943d97a3knu

Điện thoại iPhone XS Max

097185xxxx

029997060dhqp

Điện thoại iPhone XS Max

038292xxxx

003d74ac46hhv

Điện thoại iPhone XS Max

035537xxxx

0298f3fc20hjp

Điện thoại iPhone XS Max

037933xxxx

028c15592emrv

Điện thoại iPhone XS Max

097801xxxx

001314c4b7hnk

Điện thoại iPhone XS Max

036668xxxx

003ea14dbdhhn

Điện thoại iPhone XS Max

038265xxxx

06fd2fbc81hhq

Xe máy SH 125i

Ngày 05/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

086832xxxx

029aee97c9jnq

Điện thoại iPhone XS Max

096838xxxx

029774894ehhv

Điện thoại iPhone XS Max

097105xxxx

029681ef8ahkn

Điện thoại iPhone XS Max

037209xxxx

0298eb99f4hmm

Điện thoại iPhone XS Max

033227xxxx

029bdb8c90hhj

Điện thoại iPhone XS Max

097942xxxx

02972a58a4hjk

Điện thoại iPhone XS Max

096902xxxx

06fd360d6ehrj

Điện thoại iPhone XS Max

032886xxxx

00136335e5hph

Điện thoại iPhone XS Max

097380xxxx

003ea487f3hnr

Điện thoại iPhone XS Max

098506xxxx

0012cb3457jvh

Điện thoại iPhone XS Max

033658xxxx

029abd3e3chhj

Xe máy SH 125i

 

Ngày 08/07

KH Trúng thưởng

Mã trúng thưởng

Phần thưởng

097761xxxx

003e142051jmp

Điện thoại iPhone XS Max

034450xxxx

0298b7befahhp

Điện thoại iPhone XS Max

098197xxxx

0296c41b84hhk

Điện thoại iPhone XS Max

086505xxxx

029bf22ea3nnq

Điện thoại iPhone XS Max

037714xxxx

028c0aa9cfhmr

Điện thoại iPhone XS Max

037784xxxx

06fc4042cdhhr

Điện thoại iPhone XS Max

097919xxxx

06fc699c1ehvj

Điện thoại iPhone XS Max

098259xxxx

00131c8f20hnm

Điện thoại iPhone XS Max

096218xxxx

028f624c83hvq

Điện thoại iPhone XS Max

097711xxxx

0292623be1hku

Điện thoại iPhone XS Max

035577xxxx

02931f21ebjhu

Xe máy SH 125i

 

Hotline: 1800 8098