Loại số

Số TT

Mức cước (đã bao gồm thuế GTGT) Áp dụng cho thuê bao nội mạng

Ghi chú

Số truy nhập

SMS(*)

Thoại

Dải số 1900xxxx

1

19008000-19008019

1.000 đồng/phút

- Phương thức tính cước cho Thoại:1 phút + 1 phút.
- Không phân biệt giờ cao điểm, thấp

 

(*) Từ ngày 01/9/2016 ngừng cung cấp dịch vụ nhắn tin SMS đến đầu số 1900 theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông

190090xx (trừ 19009099)

19009696xx

2

19008020-19008039

1.500 đồng/phút

190092xx (trừ đầu số 19009299)

3

19008040-19008059

1.500 đồng/phút

4

19008060-19008069

(dải cấp cho nội bộ)

500 đồng/phút

5

19008070-19008079

2.000 đồng/phút

19009400-19009449

6

19008080-19008089

2.000 đồng/phút

19009450-19009499

7

19008090-19008099

(dải cấp cho nội bộ)

200 đồng/phút

8

1900966900-1900966949

2.000 đồng/phút

9

190086xx

3.000 đồng/phút

10

190089xx

5.000 đồng/phút

11

1900966950-1900966999

5.000 đồng/phút

Đầu số ngắn

12

60xx/70xx/80xx

1.000 đồng/bản tin

 

- xx: từ 00 đến 99

- Không bao gồm đầu số 8000, 8049

- Đơn giá dải số 8x62 áp dụng đối với hình thức tải lẻ (không áp dụng đối với các gói cước gia hạn theo chu kỳ ngày/tuần/tháng)

 

13

61xx/71xx/81xx

1.500 đồng/bản tin

 

14

62xx/72xx/82xx

2.000 đồng/ bản tin

 

15

63xx/73xx/83xx

3.000 đồng/ bản tin

 

16

64xx/74xx/84xx

4.000 đồng/bản tin

 

17

65xx/75xx/85xx

5.000 đồng/bản tin

 

18

66xx/76xx/86xx

10.000 đồng/ bản tin

 

19

67xx/77xx/87xx

15.000 đồng/bản tin

 

20

996

2.000 đồng/bản tin

 

21

998

3.000 đồng/ bản tin

 

22

997

1.500 đồng/ bản tin

 

 

23

8049

500 đồng/bản tin

 

 

 

- Đầu mối liên hệ dịch vụ 6xxx, 7xxx, 8xxx: vui lòng xem tại đây

- Đầu mối liên hệ dịch vụ 1900xxxx: vui lòng xem tại đây

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready