THAI10
  • Lưu lượng

    5GB/240 giờ

  • Giá gói

    199.000đ/240 giờ

THAI10: 199.000đ/10 ngày/5GB Data khi chuyển vùng quốc tế tại Thái Lan (AIS).

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, soạn DATA gửi 138 hoặc bấm gọi *138*6*1#.

Đăng ký: bấm Đăng ký, soạn THAI10 gửi 191, hoặc bấm gọi *098#.

Hủy: Để hủy gói, soạn HUY THAI10 gửi 191.

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...