ST120
  • Lưu lượng

    28 GB/28 ngày

  • Giá gói

    120.000đ/28 ngày

Giá cước: 120.000đ/28 ngày.
Ưu đãi: Có 28GB (hết 28GB ngừng truy cập). Gói cước gia hạn sau 28 ngày.
Đăng ký: Bấm Đăng ký, soạn ST120 gửi 191, bấm gọi *098*28#
Hủy gia
hạn: Bấm "Hủy" hoặc soạn HUY gửi 191 (xác nhận Y gửi 191)  Hủy gói cước: HUYDATA gửi 191 (Xác nhận Y gửi 191).

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...