DR3
  • Lưu lượng

    800MB/72 giờ

  • Giá gói

    100.000đ/72 giờ

DR3: 100K có 800MB sử dụng trong vòng 72h tại 85 nước/vùng lãnh thổ.

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, bấm gọi *138*6*1# hoặc soạn DATA gửi 138.

Đăng ký: bấm Đăng ký, soạn DR3 gửi 191, hoặc bấm gọi *098#.

Hủy: Để hủy gói, soạn HUY DR3 gửi 191.

Chi tiết phạm vi áp dụng như sau:

- Châu Á: Afghanistan, Armenia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Macao, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.

- Châu Âu: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Ukraine.

- Châu khác: Australia, New Zealand, Bermuda, Canada, Haiti, Peru, Uruguay, USA, Burundi, Congo DRC, Ghana, Mozambique, Nigeria, South Africa, Sudan, Tanzania.

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...