DC70
  • Lưu lượng

    0.6GB/ 1 tháng

  • Giá gói

    70.000đ/1 tháng

Giá cước: 70.000đ
Ưu đãi: 600MB trong 1 tháng, hết 600MB truy cập không tính cước. Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ.
Đăng ký: Bấm Đăng ký hoặc soạn DC70 gửi 191.
Hủy: Bấm Hủy, soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn.

girl