DC70
  • Lưu lượng

    0.6GB/1 tháng

  • Giá gói

    70.000đ/1 tháng

Giá cước:70.000đ/tháng
Ưu đãi: 
- Có 600MB (hết lưu lượng truy cập với tốc độ thông thường). 
- Dịch vụ gia hạn theo tháng.
Đăng ký: Bấm "Đăng ký" / Soạn DC70 gửi 191.
Hủy gia hạn: Bấm "Hủy gia hạn" / Soạn HUY gửi 191.
Hủy gói: Soạn HUYDATA gửi 191.
girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...