DC50
  • Lưu lượng

    450MB/30 ngày

  • Giá gói

    50.000đ/30 ngày

Giá cước: 50.000đ/30 ngày
Ưu đãi: Có 450MB (hết lưu lượng tính cước 9,76đ/50KB). Dịch vụ gia hạn sau 30 ngày
Đăng ký: Bấm "Đăng ký" / Soạn DC50 gửi 191
Hủy gia hạn: Bấm "Hủy gia hạn" / Soạn HUY gửi 191.
Hủy gói: Soạn HUYDATA gửi 191.
girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...