DC10
  • Lưu lượng

    50MB/30 ngày

  • Giá gói

    10.000đ/30 ngày

Giá cước: 10.000đ
Ưu đãi:
- Có 50MB trong 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký, hết 50MB  truy cập với cước phí 9.76đ/50KB
-  Gói cước tự động gia hạn.
Đăng ký: Bấm "Đăng ký" / Soạn tin DC10 gửi 191.
Hủy gia hạn: Bấm "Hủy gia hạn" / Soạn tin HUY gửi 191 (Xác nhận Y gửi 191). Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191 (Xác nhận Y gửi 191).

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...