Trang chủ > Di động > Gói data
DR50
0
Giới thiệu

DR50: 50.000đ có 1GB sử dụng trong 5 ngày khi chuyển vùng quốc tế tại Lào, Campuchia, Myanmar

1GB
lưu lượng
50.000
đồng/5 ngày
Đăng ký bằng SMS:
Soạn DR50 gửi 191

Sản phẩm liên quan
DR99
1GB data
99.000 đồng/3 ngày
DR20
200MB data
20.000 đồng/1 ngày
DR150
500MB data
150.000 đồng/3 ngày
DR299
1GB data
299.000 đồng/7 ngày
DR500
2GB data
500.000 đồng/10 ngày
CR200
250MB data
200.000 đồng/7 ngày
CR500
1GB data
500.000 đồng/10 ngày
CR999
3GB data
999.000 đồng/10 ngày
DR250
3GB data
250.000 đồng/7 ngày

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready