Trang chủ > Di động > Gói data
DR15EU
1
Giới thiệu

DR15EU: 500.000đ có 1GB sử dụng trong 15 ngày khi chuyển vùng quốc tế tại 21 đích châu Âu

1GB
lưu lượng
500.000
đồng/15 ngày
Đăng ký bằng SMS:
Soạn DR15EU gửi 191

Sản phẩm liên quan (2)
VDR50
100MB data
50.000 đồng/7 ngày
DR7EU
400MB data
200.000 đồng/7 ngày

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready