Đổi gói và đăng ký DV GTGT DV cố định
Thực hiện tìm kiếm thông tin thuê bao, đổi gói cước và đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng cho thuê bao truyền hình, internet thật đơn giản trên My Viettel
Hotline: 1800 8098
ipv6 ready