Là dịch vụ giúp thuê bao di động trả trước của Viettel có thế ứng trước 3.000 đồng vào tài khoản gốc để tiếp tục tiêu dùng khi tài khoản hết tiền mà chưa kịp nạp thẻ.

 

1. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ:

Giúp thuê bao trả trước đã hết tiền trong tài khoản nhưng còn thời hạn sử dụng và đang hoạt động 2 chiều có thể ứng trước để tiêu dùng cho các trường hợp cần thiết.

 

2. Đối tượng và điều kiện sử dụng:

  • Thuê bao trả trước còn thời hạn sử dụng (chưa bị khoá 1 chiều); tài khoản nằm trong khoảng từ 0 đến 300 VNĐ.
  • Chỉ được ứng tiền tối đa 1 lần với mỗi lần nạp thẻ. Nếu sau khi nạp thẻ, hệ thống chưa trừ hết số tiền đã ứng thì thuê bao sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Print Share On Twitter Share On Facebook

Các tin liên quan: